Oppfølging av sykmeldte

Som arbeidsgiver har du et relativt omfattende ansvar dersom en av dine ansatte skulle bli sykmeldt for en lengre periode.

medisin

Hva må du som arbeidsgiver gjøre etter at de 16 dagene i arbeidsgiverperioden er over?

Innen 4 uker fra sykmeldingsdato: Du skal i samarbeid med den sykmeldte skrive en plan for hvordan arbeidstakeren enklest og raskest kan komme tilbake i arbeid. Planen skal skrives i et skjema («Oppfølgingsplan ved sykmelding») som lastes ned fra NAV.no og sendes til sykmelder – altså legen som skriver sykmeldingene. Denne planen skal lages for alle sykmeldte arbeidstagere med mindre det er «åpenbart unødvendig». Hva som kommer inn under det begrepet er uvisst, men jeg har brukt det i tilfeller hvor den sykmeldte ikke kommer tilbake noe raskere uansett hvordan jeg som arbeidsgiver tilrettelegger.

Innen 7 uker (altså 3 uker etter oppfølgingsplanen) må arbeidstageren innkalles til et dialogmøte hos arbeidsgiver. I dette møtet skal oppfølgingsplanen oppdateres. Dette møtet er også unntatt dersom det er «åpenbart unødvendig». Sykemelder skal også som hovedregel delta i dette møtet. I retningslinjene fra NAV heter det at fokus for møtet skal være hva arbeidstageren kan gjøre av arbeidsoppgaver. Diagnose skal ikke være fokus.

Etter 26 uker (altså etter et halvt års tid) skal NAV kalle inn til et nytt dialogmøte. Dette møtet kan fremskyndes av både arbeidstager og arbeidsgiver. Med andre ord: hvis du mener det er hensiktsmessig å møte NAV etter 3 måneders sykmelding kan du som arbeidsgiver ta initiativ til et slikt møte. Fokus i dialogmøtet med NAV er det samme som fokuset i hele oppfølgingsløpet: hvordan tilrettelegge for at arbeidstageren skal komme tilbake til arbeid så snart som mulig.

Som arbeidsgiver har du altså et ekstra ansvar de første 2 månedene av en sykmeldingsperiode. I starten er det du som skal innkalle til møter og sørge for at planer skrives og formidles til sykmelder. Du har også et ansvar for å tilrettelegge arbeidsoppgaver og -situasjon i den grad det er mulig og hensiktsmessig for at den ansatte skal komme tilbake raskere.

For å bidra til å holde oversikt over fristene har NAV fått utviklet en app med det velklingende navnet «NAV Sykefravær» som du kan laste ned til mobilen. Denne har jeg ikke testet, så jeg kan ikke gå god for kvaliteten. Men intensjonen er i det minste bra.

Reklamer